"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Ostatni piątek czerwca był szczególny dla 310 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, którzy w tym dniu uroczyście zakończyli rok szkolny 2015/2016. Szóstoklasiści w tym samym dniu odwiedzili swoje nowe szkoły – gimnazja – w których już we wrześniu rozpoczną kolejny etap zdobywania wiedzy. Ale na razie przed wszystkimi uczniami wakacyjny wypoczynek, podczas którego jednak nie mogą zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa, o których przypominali im wychowawcy, a starszym klasom również funkcjonariusz Straży Miejskiej.

Zespół ds. promocji SP nr 1