"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

WIOSENNA OLIMPIADA SPORTOWA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, wiosnę przywitali olimpiadą sportową, zorganizowaną już po raz trzynasty, jednak po raz pierwszy we własnej sali gimnastycznej. Sportowym potyczkom dzieci z klas I – III przyświecała idea integracji zespołów międzyoddziałowych, które utworzyły drużyny o wiosennych nazwach: „Bociany”, „Jaskółki” i „Przebiśniegi”. Natomiast młodzież z klas IV – VI podjęła rywalizację w grupach międzyklasowych, stając do wyścigów i zabaw, wykorzystujących typowy i nietypowy sprzęt sportowy.

Wiosenna olimpiada sportowa, która odbywała się 21 i 22 marca br., miała za zadanie popularyzację aktywności ruchowej i sportowej wśród uczniów oraz rywalizację w myśl zasady „fair play”.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.