"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Goście z Tarnowa

3 czerwca br. szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie odwiedzili uczniowie klas szóstych, wraz z opiekunami, z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków z Tarnowa.

Goście zaprezentowali się w kilku układach tanecznych a następnie nasi szóstoklasiści zaprosili ich do wspólnych gier i zabaw na sali gimnastycznej, gdzie emocjom i dobrej zabawie nie było końca. Po obiedzie wyruszyliśmy na zwiedzanie naszego, pięknego miasta.

Tarnowiczanom bardzo spodobał się Cieszyn i obiecali, że chętnie tu powrócą. Natomiast nasi uczniowie otrzymali zaproszenie do odwiedzenia Tanowa i ich szkoły. Mamy nadzieję na udaną współpracę między Tarnowem i Cieszynem.

Jolanta Cieplik SP nr 1 w Cieszynie