"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

24 września obchodziliśmy w naszej szkole V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Inicjatorem całej akcji było Wydawnictwo WKM „Rachmistrz”. W imprezie wzięło udział 1517 szkół. Przygotowania rozpoczęliśmy już dwa tygodnie wcześniej, zamieszczając na tablicy ogłoszeń ważne informacje dla uczniów. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny na plakat i na najzabawniejszą rymowankę, oba o tematyce związanej z tabliczką mnożenia. Od 21 września na przerwach chętni uczniowie mogli się sprawdzać odpowiadając na 3 wylosowane przykłady. Nagrodą za poprawne odpowiedzi były cukierki.

W czwartek od samego rana rozpoczęliśmy egzaminowanie uczniów klas 4-6. Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników było ograniczenie czasowe po 2 minuty na każdy z trzech zastawów zadań. Spośród 127 uczniów 15 było bezbłędnych a 12 z jednym błędem. Zwycięzcy otrzymują tym samym tytuł MT Ekspert oraz ocenę bardzo dobrą do dziennika.

Równolegle z konkursami szkolnymi uczniowie S P 1 w Cieszynie udali się w teren by sprawdzić matematyczny stan wiedzy cieszyniaków. Reprezentacje klas 4 i 6 naszej szkoły rozpoczęły na rynku odpytywanie mieszkańców Cieszyna ze znajomości tabliczki mnożenia. Egzaminy te zostały zdane na piątkę! Odpowiadający otrzymali certyfikat znajomości tabliczki mnożenia i słodki poczęstunek. Następnie udaliśmy się do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Pracownicy jednostki, na czele z Panem Dyrektorem B. Fickiem, egzamin zdali bez problemów. Na koniec akcji postanowiliśmy udać się do urzędu miasta. Oprócz pań w sekretariacie udało nam się przeegzaminować wiceburmistrza pana B. Ścibuta, burmistrza pana R. Macurę oraz panią skarbnik A. Dąbrowską. I w tym przypadku, test z tabliczki mnożenia został zdany celująco. Na zakończenie egzaminu, dzięki uprzejmości pana burmistrza, zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Będzie ono na pewno wspaniałą pamiątką.

Wszystkim egzaminowanym osobom uczniowie SP 1 w Cieszynie chcieliby podziękować za udział i życzliwość z którą się spotkaliśmy.

D. Szyguda, B. Piksa, SP 1 Cieszyn