"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

SZLABAN NA RYZYKO” W SP 1

W czwartek 3 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach kampanii pn. Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”. Zebranych w auli szkolnej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły powitał burmistrz Cieszyna pan Ryszard Macura, który przedstawił zebranym gości czyli przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Zakładu Linii Kolejowych oraz Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei. Podczas tego spotkania mogliśmy dowiedzieć się, jak należy bezpiecznie pokonywać przejazdy kolejowe, a obecność czworonożnego funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei była okazją do przypomnienia sobie zasad właściwego zachowania się podczas ataku psa.

Zespół ds. promocji SP 1 Cieszyn