"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

STOP pożarom traw!

W piątek 6 maja br. Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie odwiedził starszy kapitan Łukasz Błaszczak - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, który przybliżył uczniom i nauczycielom założenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „STOP pożarom traw”, która jest wspólną inicjatywą Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jej celem jest edukowanie społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów, promowanie właściwych zachowań oraz wskazywanie zagrożeń wynikających z pożarów traw dla ludzi i ekosystemu.

Kampania „STOP pożarom traw” zakłada zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń, związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. W ubiegłym roku 45 % wszystkich pożarów w Polsce to właśnie pożary traw, do gaszenia których zużyto 256 353 000 litrów wody. Taka ilość wody wystarczyłaby do napełnienia 68 basenów olimpijskich! Straty finansowe wynikające z tych pożarów szacuje się na 31 247 000 złotych. W akcjach gaśniczych pożarów traw narażało swoje zdrowie i życie 668 649 strażaków, zarówno z zastępów Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Te fakty potwierdzają potrzebę edukowania już tych najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, żeby hasła „STOP pożarom traw” oraz „Wypalanie traw niszczy przyrodę. W CIESZYNIE NIE DO POMYŚLENIA”, nie były dla nich tylko pustymi sloganami.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie