"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Zaśpiewaliśmy na rynku

W piątek 18 września br., w ramach XV Skarbów z Cieszyńskiej Trówły, uczniowie klas 4–6 naszej szkoły wzięli udział w akcji Śpiewajmy razem, która rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12.00 i polegała na wspólnym śpiewaniu pieśni regionalnych, przez dzieci i młodzież cieszyńskich przedszkoli i szkół.

Zespół ds. promocji SP1