"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

PŁAZY MIASTA CIESZYNA

W czwartek 19 maja br. Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie odwiedził przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego Klub Gaja, który przeprowadził dla uczniów klasy 2b oraz klas 4 – 6 prelekcję, na temat „Płazy miasta Cieszyna – ochrona, rola i znaczenie płazów w przyrodzie”. Zebrani w auli szkolnej mogli poznać wiele interesujących faktów dotyczących roli i znaczenia płazów dla przyrody i człowieka, wskazano również zagrożenia dotyczące trwałości populacji płazów, potrzebę ochrony płazów i miejsc ich występowania. Dzieciom i młodzieży zostały przybliżone również konkretne miejsca i rozwiązania dotyczące płazów, które są stosowane na terenie miasta Cieszyna.

Zespół ds. promocji SP nr 1, Cieszyn