"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

8 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie nastąpił długo oczekiwany moment – oficjalne oddanie sali gimnastycznej. Uroczystość przekazania do użytku nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie uczniowie i absolwenci szkoły pod kierunkiem nauczycieli Barbary Turoń, Stanisławy Bortliczek i Radosława Itnera zaprezentowali zróżnicowany program artystyczny. Etapy budowy sali można było prześledzić podczas prezentacji multimedialnej, którą wykonał pan Marcin Drózd. Za stronę plastyczną przedsięwzięcia odpowiedzialna była pani Elżbieta Kaczmarek.

Punktem kulminacyjnym programu stało się wystąpienie Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury, który dokonując uroczystego otwarcia sali gimnastycznej życzył uczniom wielu sukcesów sportowych. Podziękował on także dyrektorowi szkoły Grażynie Jabłońskiej za wkład pracy wniesiony w budowę sali.

Następnie poświęcenia obiektu dokonali proboszcz parafii Ewangelicko – Augsburskiej ks. Janusz Sikora i ks. Krzysztof Walczak z rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

W krótkich wystąpieniach głos zabrali także zaproszeni na uroczystość otwarcia sali goście, dzięki którym obiekt ten mógł powstać. Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła krótką historię budowy sali gimnastycznej, której zamysł zrodził się już 10 lat temu. Dzięki staraniom rodziców i dyrekcji w 2005r. został przygotowany projekt techniczny. Trzy lata później został on zatwierdzony, a w grudniu 2012r. Rada Miejska podjęła decyzję o przeznaczeniu pierwszych środków na powstanie nowego obiektu sportowego. Duże znaczenie dla przebiegu prac miał powstały w 2012r. Społeczny Komitet budowy sali gimnastycznej, w skład którego weszli rodzice i radni. Roboty ruszyły jesienią 2013r. i trwały do końca 2015roku. Nad całością prac budowlanych czuwał Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji pan Arkadiusz Smoczyński wraz z Kierownikiem Referatu panem Bronisławem Nowakiem i inspektorami nadzoru.

To z myślą o uczniach powstał ten piękny i nowocześnie wyposażony obiekt – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowa sala językowa i świetlica. Całość została idealnie wkomponowana w 109 letni budynek szkoły. Połączenie to wymagało poważnych robót remontowych, które prowadzone były w wakacje i ferie od 2014 roku. Obejmowały one prace w zakresie instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zainstalowano w szkole nowoczesny system oddymiania klatki schodowej oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe na czterech kondygnacjach szkoły. Obiekt uczyniono dostępnym także dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość zakończono wręczeniem podziękowań osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu. Od 11 stycznia sala gimnastyczna zaczęła tętnić życiem – uczniowie rozpoczęli realizację godzin wychowania fizycznego w wymarzonej sali.

SP 1


Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.