"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Zapal się na niebiesko dla autyzmu w SP1

W dniach od 4-8 kwietnia nasza szkoła włączyła się do akcji Zapal się na niebiesko dla autyzmu. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problemów funkcjonowania osób z zaburzeniami autystycznymi oraz kształtowanie postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

W ramach tej akcji przygotowana została gazetka z informacjami na temat autyzmu i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, przeprowadzono prelekcje dla uczniów, wykorzystując prezentację multimedialną. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać i zadawać pytania zaproszonej osobie z Zespołem Aspergera.

Rozmowa z zaproszonym gościem była bardzo żywa i interesująca, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu informacji i usłyszeć o doświadczeniach osoby autystycznej z najlepszego źródła.

Wychowawcy młodszych klas obecnych na prelekcji, otrzymali do przeczytania swoim podopiecznym książeczkę Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel, pt. Kosmita. Uczniowie w ramach solidarności z osobami autystycznymi założyli niebieski element ubrania.

Przeprowadzona została również zbiórka gier edukacyjnych i materiałów plastycznych dla dzieci i dorosłych z autyzmem, które zostały przekazane Krajowemu Towarzystwu Autyzmu z Bielska – Białej, za co bardzo dziękujemy uczniom i ich rodzicom.

Mariola Karolczuk