"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Miasto Pełne Niespodzianek

W czerwcu dzieci robiły pracę pt. „Czerwcowa łąka” za pomocą nitek i różnych sznurków maczanych w farbie. Uczestnicy wykonali również piękne kwiaty z bibuły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Drukarnia

Podczas jednych z zajęć uczestnicy wycinali różne wzory kwiatów z tektury. Następnie odbijali je przez kalkę. Powstały piękne wazony z kwiatami W czasie kolejnych zajęć dzieci wykonały pieczątki z ziemniaków.

Majowa łąka

W maju dzieci wykonały plakat przedstawiający majową łąkę. Wycinały zwierzęta i kwiaty oraz je kolorowały, a następnie przyklejały powstałe elementy na szarym papierze.

Strój ludowy

Po wcześniejszym obejrzeniu ludowego stroju cieszyńskiego, dzieci same próbowały go zaprojektować.

Teatr

Podczas zajęć kółka plastycznego zapoznaliśmy się z niektórymi legendami związanymi z Cieszynem. Następnie byliśmy na spacerze, podczas którego zobaczyliśmy Teatr im. Adama Mickiewicza.

Dzieci wykonały maski przedstawiające zabytki Cieszyna (Studnię Trzech Braci, Rotundę św. Mikołaja, Wieżę Piastowską) oraz cieszyniankę. Na koniec próbowaliśmy przedstawić krótką inscenizację.