"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Miasto Pełne Niespodzianek

Od września chętni uczniowie klas trzecich rozpoczęli zajęcia z kółka plastycznego „Miasto pełne niespodzianek”. Głównym celem tych zajęć jest rozbudzanie u dzieci naturalnej wrażliwości na piękno zabytków i kultury naszego miasta Cieszyna, pobudzanie ich fantazji i ciekawości poznawczej i rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie ciekawych technik plastycznych.

Na pierwszych zajęciach uczniowie starali się wykonać pracę zawierającą elementy związane z Cieszynem, naszą szkołą oraz z plastyką. Po spacerze na Wzgórze Zamkowe, uczestnicy kółka plastycznego wykonali płaskorzeźbę w mydle - „Duszka Cieszyńskiego Zamku”. Najciekawszą pracę wykonały: Jystyna Sawicka, Martyna Kasprzyca oraz Paula Bucholc.