"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

SP 1 W CIESZYNIE ZAPRASZA

Tradycją w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, przed zapisami dzieci do klasy pierwszej, jest organizowanie lekcji pokazowych dla przyszłych pierwszoklasistów. Nie inaczej było i w tym roku. Uczniowie trzech oddziałów obecnych klas pierwszych, wraz z wychowawczyniami oraz nauczycielkami języka angielskiego i wychowania fizycznego, przygotowali lekcje, podczas których zaprezentowali swoje umiejętności i już zdobytą wiedzę.

Klasa 1a, z wychowawczynią panią Urszulą Buchcik, zaprosiła na lekcję z zakresu edukacji polonistycznej, podczas której uczniowie pracowali nad tekstem mówiącym o wizycie w sklepie papierniczym. Klasa 1b, z wychowawczynią panią Bożeną Zgliczyńską, zaprezentowała z kolei swoje umiejętności matematyczne. Natomiast znajomość języka angielskiego oba oddziały przedstawiły na zajęciach z panią Barbarą Turoń. Klasa 1c, z wychowawczynią panią Anną Kotowską, przywitała gości w sali gimnastycznej, gdzie język angielski poprowadziła ich wychowawczyni, a pani Jolanta Cieplik zaprosiła na lekcję wychowania fizycznego.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i szerokimi umiejętnościami, które zdobyli w murach cieszyńskiej SP 1, która dysponuje profesjonalną bazą edukacyjną (sala gimnastyczna, pracownie komputerowe, dwie świetlice, sale językowe, klasopracownie, sale dla klas młodszych z kącikami do zabaw, biblioteka) oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci do klasy pierwszej w SP 1, które rozpoczęły się już 3 lutego br. Najbliższe terminy zapisów to:

Klasa 1aKlasa 1bKlasa 1c