"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

BEZPIECZNE ZABAWY UCZNÓW Z SP 1 W CIESZYNIE

Kwestia bezpieczeństwa najmłodszych jest tematem, do którego należy wracać przy każdej nadarzającej się ku temu okazji. Równie ważnym jest wyrabianie w samych dzieciach nawyków i zachowań związanych z np. bezpiecznymi zabawami. Tą tematykę przybliżył uczniom klas I i II SP 1 w Cieszynie funkcjonariusz Straży Miejskiej - starszy specjalista Arkadiusz Żerdik. Z prelekcji przeprowadzonej 11 maja br. dzieci mogły dowiedzieć się między innymi jak należy bezpiecznie korzystać z atrakcji na pływalniach, co trzeba zrobić gdy zobaczą na sobie kleszcza czy jak zachować się w kontaktach z osobą nieznajomą.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie