"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

BAW SIĘ BEZPIECZNIE

Ponownie 1 czerwca uczniowie SP nr 1 w Cieszynie uczestniczyli w imprezie „Baw się bezpiecznie”, która odbyła się z okazji Dnia Dziecka, a jej głównymi organizatorami byli Straż Miejska oraz MOSiR Cieszyn.

Jedna grupa uczniów startowała w konkursach sprawnościowych a druga sportowymi okrzykami mobilizowała sportowców do osiągania wysokich lokat. Współpraca jednych i drugich przyniosła wysokie, drugie miejsce oraz wygraną w wysokości 500 złotych, na zakup sprzętu sportowego. Jednym i drugim uczniom dziękujemy!

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego SP nr 1 w Cieszynie