"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Uczennica SP1 wyróżniona przez Burmistrza

We wtorek 23 czerwca br., w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza, spotkali się finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych. Zebrana młodzież została wyróżniona przez pana burmistrza Ryszarda Macurę listem gratulacyjnym oraz drobnymi upominkami. Gratulacje od pana burmistrza oraz dyrektora ZOJO pana Bogdana Ficka, otrzymali również nauczyciele, przygotowujący nagrodzonych uczniów do udziały w konkursach, olimpiadach i zawodach.

W gronie wyróżnionych znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 z Cieszyna - Martyna Dorda, która zdobyła tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Do startu w tym konkursie przygotowała Martynę pani Gabriela Sikora.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie

Zdjęcie A. Madej – Urząd Miejski Cieszyn, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki