"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Na 26 września przypadało Święto Tabliczki Mnożenia. W naszej szkole ze względów organizacyjnych dzień ten obchodziliśmy dzień wcześniej, w czwartek. Głównym Organizatorem IV Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było Wydawnictwo WKM "Rachmistrz", który nadał nam licencję nr 293/14 . Do wielkiego egzaminowania przystąpiły w tym dniu klasy 4-6.

W przygotowanej wcześniej sali matematycznej przez 4 lekcje pracowało "ciężko" sześć dwuosobowych komisji egzaminacyjnych rekrutujących się głównie z czwartoklasistów w myśl hasła przewodniego "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają". W sumie przeegzaminowano około 120 uczniów. Każdy z egzaminowanych miał do rozwiązania trzy zestawy zadań po 10 przykładów: uzupełniankę z okienkami, zadania typu prawda-fałsz oraz krzyżówkę. Na każdy zastaw przeznaczono 2 minuty. Grupa młodych egzaminatorów dotarła również do niektórych pracowników szkoły sprawdzając ich znajomość tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy bezbłędnie poradzili sobie z przykładami lub popełnili tylko jeden błąd otrzymali tytuł MT Expert i automatycznie ocenę bardzo dobrą do dziennika. Ci, którym niestety się nie udało będą musieli jeszcze trochę popracować . Podczas całej akcji panowała atmosfera pełna napięcia i ciekawości. W przyszłym roku, może z nowymi pomysłami, ponownie weźmiemy udział w tym święcie.

Koordynator lokalny
Danuta Szyguda

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania: