"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Bezpieczne wakacje ze strażą miejską w SP1

W przedostatni dzień roku szkolnego 2014/2015 Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie odwiedził przedstawiciel Straży Miejskiej, starszy specjalista Arkadiusz Żerdik. Zapoznał on uczniów klas młodszych z zasadami bezpiecznego spędzania czasu, podczas letniego wypoczynku. Natomiast uczniowie klas starszych, zgodnie z zaleceniem pani minister edukacji, obejrzeli film pt. "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych".

Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznie i mile spędzonych wakacji.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie