"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

KÓŁKO PLASTYCZNE ZAJĘĆ POZALEKCYJCH "MIASTO PEŁNE NIESPODZIANEK"

Ciekawą formą ekspresji okazały zwierzątka wykonane z aluminium.

 

Malować można na różnych fakturach. My wybraliśmy cukier. Efektem są piękne motyle i kwiaty.

 

Przez kilka zajęć czytaliśmy legendy cieszyńskie. Dzieci wykonały rysunki farbami, cieszyniankę oraz kukiełki do legendy O Cieszyniance.

 

Uczniowie świetnie bawili się, wykonując pieczątki z plasteliny. Efektem były bardzo ciekawe prace.