"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Manifestacja w Warszawie

18 kwietnia 2014r. w Warszawie odbyła się manifestacja nauczycieli. Nauczyciele żądali między innymi zwiększenia nakładów na edukację, posznaowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli, zaprzestania łamania prawa przez samorządy oraz podwyżki płac.

Również przedstawiciele cieszyńskiego oddziału ZNP wzięli udział w manifestacji. W sumie z Cieszyna do Warszawy wyjechało w dwóch autokarach w sumie dziewięćdziesiąt osób, a cała liczba manifestujących nauczycieli liczyła łącznie około dwudziestu czterech tysięcy osób. Z samego Okręgu Śląskiego przyjechało do Warszawy nieco ponad dwa i pół tysiąca osób.