"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

LEKCJE POKAZOWE W SP 1 W CIESZYNIE

27 stycznia br. Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie odwiedzili rodzice wraz ze swoimi dziećmi - przyszłorocznymi pierwszoklasistami. Goście uczestniczyli w lekcjach pokazowych, które odbyły się w klasie 1a oraz 1c.

Klasa 1a, wraz ze swoją wychowawczynią panią Marylą Ciengiel, przygotowała lekcję na temat zabaw, który to temat wiązał się z nowopoznaną literką „Z”. Klasa 1c natomiast zaprezentowała konkurs o kosmosie, przygotowany przez panią Wiolettę Ponc. W obu grupach krótką lekcję języka angielskiego przedstawiła pani Anita Czyżewska.

Po lekcjach rodzice mogli porozmawiać z panią dyrektor Grażyną Jabłońską oraz jej zastępcą panią Jolantą Cieplik. Można też było zwiedzić naszą placówkę, dzięki czemu we wrześniu 2015 roku nowi pierwszoklasiści będą już znali swoją szkołę.

Zespół ds. promocji SP1 w Cieszynie