"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Festyn szkolny SP1

Zapraszamy na festyn szkolny,
który odbędzie się 13 czerwca 2015 roku,
w Domu Strażaka OSP Cieszyn – Boguszowice, ul. Motokrosowa,
w godz. 12.00 – 19.00.

Podczas festynu zaprezentują się:

Będzie można również:

Rada Rodziców,
Dyrekcja,
nauczyciele i pracownicy
SP 1 w Cieszynie