"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Nasi uczniowie w Konkursie Historycznym "Niezapomniane Kobiety Śląska Cieszyńskiego"

W organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Cieszynie Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Niezapomniane Kobiety Śląska Cieszyńskiego", podwójnymi laureatami zostali Agata Gaś, Marianna Kusy i Konrad Szurman. Zwycięzcy musieli wykazać się wiedzą historyczną dotyczącą kobiet naszego rejonu oraz przedstawić przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną dotyczącą wybranej Ślązaczki. Uczniowie do konkursu zostali przygotowani przez polonistki: Marzenę Zabój i Annę Hajdamowicz.