"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Nadia Swoboda wystawia w Zachecie

Niewielu współczesnych artystów naszego miasta prezentowało swoją twórczość w Narodowej Galerii Sztuki. Zaszczytu tego dostąpiła dziewięcioletnia Nadia Swoboda uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie. Jej praca znalazła się w finałowej piętnastce wybranej spośród 25 tys. zgłoszeń nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Doodle4Google.W tej edycji konkursu postanowiono rozbudzić wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka i zachęcić do promowania idei niesienia bezinteresownej pomocy. Kreatywność, pasję i wyobraźnię Nadii doceniło jury w skład którego wchodzili uznani polscy artyści i osoby zaufania publicznego, min. Hanna Wróblewska dyrektor warszawskiej Zachęty, Jerzy Owsiak założyciel WOśP. Specjalnie na tę okazję przyleciał z Kalifornii designer, ilustrator i twórca Doodle Brian Kass. Jury obecne na uroczystej gali rozdania nagród jak i sam prowadzący ją Maciej Stuhr nie szczędzili słów uznania honorowym gościom, wśród których była również Nadia. Pomimo, iż to nie jej praca zastąpiła logotyp Google w dniu 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to życzmy sobie by spełniło się przesłanie małej artystki z Cieszyna – „Gdyby zdrowi ludzie pomagali wszystkim ludziom chorym i tym w potrzebie, to świat byłby kolorowy i wesoły”. Nie są to puste słowa, gdyż dochód po licytacji jej pracy zostanie przekazany potrzebującym. Życzę Nadii spotykania na swej dziecięcej jeszcze drodze twórczej mądrych dorosłych, którzy będą wspierać liczne jej talenty.

Elżbieta Kaczmarek - nauczyciel plastyki w SP1, szkolny koordynator konkursu Doodle4google