"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Festyn Szkolny w SP1

Dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać festyn przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 1, który odbył się 8 czerwca na terenie Strażnicy OSP Boguszowice.

Na przybyłych gości, wśród których znalazł się również pan burmistrz Mieczysław Szczurek, czekały liczne atrakcje. Można było obejrzeć uczniów, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie, zobaczyć wnętrze wozu strażackiego, przyjrzeć się tresurze psa policyjnego lub po prostu zjeść grillowaną kiełbaskę i coś słodkiego. Chętni mogli spróbować przejażdżki na koniu lub na motocyklu. Powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy i rozgrywki sportowe z udziałem rodziców, miedzy innymi polegające na emocjonujących wyścigach w workach.

Czerwcowy festyn jest już szkolną tradycją, okazją do aktywnego spędzenia czasu, wspólnej zabawy, a jednocześnie możliwością pozyskania funduszy – w tym roku dochód z festynu zostanie przeznaczony na wyposażenie szkolnego gabinetu do terapii psychologicznej i logopedycznej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, szczególnie Radzie Rodziców, która jest głównym organizatorem festynu, Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie - Boguszowicach, Dyrektorowi Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Komendantowi Powiatowej Policji w Cieszynie i Cieszyńskiej Grupie Motocyklowej „Stelaki”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia: