"Warto żyć mając wokół siebie ludzi kochających dzieci."

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Lista dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014r.

Na podstawie rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 ze zm.), rozporządz. z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 124) oraz zm. z dnia 27 grudnia 2011r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 14.10.2013 Dzień Edukacji Narodowej – zajęcia opiekuńcze
  •  
  • 01.04.2014 sprawdzian szóstoklasisty – zajęcia opiekuńcze
  •  
  • 02.05.2014 wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych (odpracowujemy 26.04.2014r. – sobota)
  •  
  • 19.06.2014 wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych (odpracowujemy 07.06.2014r. – sobota)